Oferujemy najnowszej generacji sprzęt cyfrowy do tłumaczeń symultanicznych firmy DIS - profesjonalna kabina, aparatura cyfrowa i zestawy słuchawek: 50, 100 szt. i więcej
. . . . . . . . Š BENEFIT MEDIA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŝONE . . . . . . . . DESIGN: SGAWEL.COM   |   SITE: Optymal