housing system roof
panel content

PRAEFA® jest producentem prefabrykowanych elementów ściennych i stropowych z keramzytobetonów i betonów zwykłych, służących do wznoszenia ekologicznych i energo- oszczędnych domów.

Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne powstające podczas procesu wypalania glin w temperaturze 1250°C w piecach obrotowych. Stanowi doskonałe kruszywo do produkcji lekkich betonów o wysokiej wytrzymałości. Dzięki niemu prefabrykowane keramzytobetonowe elementy ścienne charakteryzują się wysoką izolacyjnością cieplną, dźwiękoszczelnością oraz ogniotrwałością. Są odporne na działanie pleśni, grzybów a także gryzoni.

Pierwszym etapem inwestycji jest przedstawienie dokumentacji wraz z wszystkimi instalacjami. Na jej podstawie określa się ilość, wielkość i kolejność montażu prefabrykatów. W wykonywanych elementach uwzględnia się wszystkie przejścia instalacyjne, bruzdy i gniazda co w późniejszym etapie skraca czas robót instalacyjnych i wykończeniowych, a więc obniża koszty. Dom może być posadowiony na płycie fundamentowej lub fundamencie ławowym z płytą oczepową. Na płycie fundamentowej wyznacza się rozmieszczenie elementów i ich połączeń. Prefabrykaty montuje się na płycie, na 2-3 centymetrowej warstwie zaprawy cementowej. W celu wypionowania i ustabilizowania łączy się je z płytą za pomocą ściągów ze śrubami rzymskimi. Elementy ścian sąsiadujących ze sobą, łączy się za pomocą zagłębionych w nich systemowych zamków, które w miejscach styków mają zatopione pręty, które podczas montażu nachodzą na siebie. W celu dodatkowego usztywnienia połączenia wpuszcza się w nie pionowo pręt, a całość zalewa betonem. W elementach ściennych wykonana jest na etapie prefabrykacji obudowa wieńca ( co wyklucza wykonanie dodatkowego deskowania ) oraz wszystkie nadproża ( eliminuje to powstawanie ewentualnych spękań ). Elementy balkonowe natomiast, w celu uniknięcia mostków termicznych, mają izolację termiczną przymocowaną na stałe za pomocą przechodzących przez nią prętów ze stali nierdzewnej. Po ułożeniu ścian parteru przystępuje się do montażu stropu i układa zbrojenie wieńca, po czym zalewa betonem. Kolejny etap to montaż ścian na piętrze. Prefabrykowane elementy uzbrojone są w mufy służące do wkręcenia śrub mocujących murłaty. Po zakończeniu prac montażowych, uzupełnia się ewentualne odpryski prefabrykatów, powstałe podczas transportu i montażu oraz wyrównuje klejem cementowym miejsca styków płyt. Instalacje prowadzi się w bruzdach i przejściach prefabrykatów. Po montażu dachu, stolarki okiennej i drzwiowej wykonuje się izolację termiczną budynku z wełny mineralnej lub styropianu oraz przystępuje do robót wykończeniowych.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać bezpłatny katalog PRAEFA prosimy wysłać przesłać maila z informacją na adres j.komorek@housingsystem.pl.

proces budowy praefa proces budowy praefa proces budowy praefa proces budowy praefa proces budowy praefa proces budowy praefa proces budowy praefa proces budowy praefa proces budowy praefa
atest PZH
Atest PZH
atest PZH - radiacja
Atest PZH - Radiacja
iso 9001: 2000
ISO 9001: 2000 (de)
iso 9001: 2000
ISO 9001: 2000 (eng)
iso 9001: 2000
ISO 9001: 2000 (pl)
prefzeugnis
Prefzeugnis
zloty medal
Złoty Medal